Skab bedre ungesamtaler med Trivselsmodellen

Få værktøjet, direkte i din indbakke

Hos Skolecoach arbejder vi med en værktøjskasse fyldt med gode redskaber til at coache unge ud af mistrivsel. Det er vigtigt at huske, at mennesker ikke er ens. Derfor er det godt at have flere redskaber at arbejde med, så den måde hvorpå man coacher den unge, er tilpasset den enkelte.
Selvom vi har mange redskaber i vores værktøjskasse, så er der dog et særligt redskab, som altid tages i brug – nemlig vores trivselsmodel.

Når vi arbejder ud fra de 7 punkter i Trivselsmodellen, er det for at sikre at alle faktorer, der har stor indflydelse den unges trivsel, bliver mødt og taget hånd om. Med modellen har vi individet i fokus, altså den unge som vi arbejder med. Hvert af de 7  fokusområder, bør være fundamentet under den coachende samtale.

Trivselsmodellen er et værktøj til dig, der:

Værktøjet, til dig der vil skabe bedre ungesamtaler

Med vores trivselsmodel får du en konkret model, som du kan bruge i dit daglige arbejde. Et værktøj, som hjælper dig med at skabe bedre ungesamtaler, med fokus på at skabe tillid og relation mellem dig og den unge. Du får modellen leveret via mail og som printervenlig PDF. 

Du tilmelder dig samtidig vores nyhedsbrev og får desuden:

Kort om de 7 trin i Trivselsmodellen

T står for TILLID: For at skabe tillid mellem dig selv og et andet menneske, er det utrolig vigtigt at skabe et godt førstehåndsindtryk. Vi danner vores førstehåndstryk meget hurtigt, og derfor er det vigtigt, at man er forberedt, for at det bliver godt.
Undersøgelser har vist, at vi inden for de første 7 sekunder danner et forståhåndsindtryk af hinanden. Efter godt 3 minutter har vi desuden besluttet 80% af, hvorvidt vi synes om en person eller ej. Ved førstehåndsindtrykket baserer vi udelukkende vores beslutning på kropssprog, adfærd og udstråling – og dette er uanset, om der er tale om en coaching session, jobsamtale eller et møde over hækken med den nye nabo.
Derfor er det utrolig vigtigt, at du forbereder dig til at skulle varetage en coachende samtale. For det er herigennem du skaber tillid mellem dig selv, og den unge du skal tale med.

Men hvordan danner man så et godt førstehåndsindtryk? Det lærer du mere om, når du tilmelder dig her >>

R står for RELATION: Lærer og elevrelationen er enormt vigtig, når det angår børn og unges trivsel og læring. Louise Klinge som skrev sin ph.d. om lærernes relationskompetencer, kortlægger gennem sin forskning vigtigheden af læreres relationskompetencer ift. at sikre det gode læringsmiljø for eleverne, og derved være med til at skabe de gode rammer ift. at styrke elevernes unikke styrker og forhold til omverdenen.

Når vi taler om relationsskabelse inden for coaching, tager vi først og fremmest udgangspunkt i individet, hvor vi arbejder ud fra NLP termen kalibrering. Det lærer du mere om, når du du tilmelder dig her >>

I står for INDIVID: Under området individ eller identitet handler det først og fremmest om, at man som coach viser respekt for ens klients forståelse af verden – eller personens model af verden. Mennesker er forskellige og oplever derfor også verden forskelligt. Der er ingen rigtig eller forkert måde at opfatte verden på, men der er snarer tale om sunde eller usunde måder at opfatte verden på. Nogle har et optimistisk verdenssyn og andre et negativt – og hvordan vi opfatter og oplever verden, er afgørende for hvordan man opfatter sig selv.
Inden for NLP siger man, at vi som mennesker ikke oplever verden som den er. Vi oplever en ”Model af Verden”, som har sit afsæt i de erfaringer, vi har haft gennem livet. Vores erfaringer, hvad end de måtte være, er altså grundlaget for, hvordan vores model af verden ser ud.

Dette områder dykker vi mere ned i, når du har tilmeldt dig her >>

V står for VÆRDIER: Når vi arbejder med værdier, arbejder vi grundlæggende med handlinger, følelser og overbevisninger hos det enkelte menneske, som er vigtige for vedkommende. Vores personlige værdier er vigtige for os, og det er når vi oplever, at de ting vi foretager os, eller de mennesker vi omgås med, er i overensstemmelse med vores værdier, at vi oplever trivsel og glæde. Foretager vi os derimod ting eller varetager opgaver, som strider imod vores værdier, kan vi hurtigt opleve, at vi føler os utilpas eller i mistrivsel.
Når det angår vores værdier, er det ikke sikkert, vi er bevidste om dem. Nogle er måske ligetil såsom respekt for hinanden. Men langt de fleste har også værdier, som de ikke er bevidste om. Derfor er det vigtigt, når du skal coache en ung eller en anden person, at du hjælper dem til at blive bevidste om deres værdier, og ikke mindst hvordan den pågældende person forstå sine værdier.

Lige som ved vores opfattelse af verden eller model af verden, så tillægger vi også hver især forskellig betydning til eller har hver vores forståelse af vores værdier.

Du lærer mere om, hvordan du kan hjælpe den unge med at se sine egne værdier, når du har tilmeldt dig her >>

S står for STYRKER: I sammenhæng med den coachende samtale og arbejdet med unges trivsel, så anskuer vi styrker som holdbare, fundamentale menneskelige kvaliteter – de kan sættes lig med karakterstyrker. Det handler om en bestemt måde at føle, tænke og handle på, som for individet er autentiske og energigivende. Disse styrker er med til at muliggøre den optimale funktion, udvikling og præstation.
Arbejdet med styrker tager sit afsæt i positiv psykologi, hvor der er fokus på, at man gennem arbejdet med styrker danner et stærkt grundlag for trivsel og vækst. Gennem forskning er det dokumenteret, at når man arbejder med ens styrker, vil effekten være øget glæde, tilfredshed og mere positiv energi.

Du lærer mere om, hvordan du kan hjælpe den unge med at se sine egne styrker, når du downloader vores trivselsmodel >>

E står for EVNER (færdigheder): Når det handler om evner og færdigheder inden for arbejdsområdet med børn og unge, taler vi om de udviklingsområder, hvor den unge kan tillære sig nye evner og færdigheder, og derved blive ved med at udvikle sig.
Det værktøj, som der især arbejdes med inden for den pædagogiske verden, er NUZO modellen af den russiske psykolog Lev Vygotski, der især er kendt for sit arbejde med udviklingspsykologi og pædagogik.

Dette værktøj – Nærmeste Udviklings Zoner (NUZO) – arbejdes der generelt med inden for den pædagogiske verden. Det lærer du mere om, når du tilmelder dig her >>

L står for LANGSIGTET: Nu er du nået til det afsluttende område ift. Trivselsmodellen. Det er nu tid til at få sat nogle langsigtede mål for den unge, du har haft den coachende samtale med.
Inden for NLP´en arbejder vi især ud fra en forudsætning om, at vi alle har de ressourcer, der skal til for at vi hver især kan nå vores mål – også selvom det til tider kan føles som om, det måske ikke er muligt.

Indenfor dette område at trivselsmodellen er det din opgave sammen med vedkommende du har coachet at lave en langsigtet målsætning.

Det lærer du mere om, når du tilmelder dig her >>

Scroll til toppen