Sådan øger du arbejdsglæden for skolens undervisere

Lærernes trivsel og arbejdsglæde er en forudsætning for en velfungerende skole, som er velanset og søgt blandt forældregruppen – ligesom skolens omdømme har betydning for skolens fremtidige rekruttering af personale.

Din skole - dit ansvar

Men vi hjælper dig gerne…

Som skoleleder har du det store – og til tider utaknemmelige ansvar – at få enderne til at nå sammen. 

Det er dit ansvar, at få det rigtige personale ansat, at fastholde dem i stillingen, at mindske sygefraværet og holde holde udgifter til vikardækning nede.

Lærere bliver – som alle andre faggrupper – ramt af mistrivsel og stress. Og som skole har det store konsekvenser for såvel eleverne som for kollegernes trivsel, når en lærer bliver langtidssygemeldt. Og som leder kommer der – måske – en udfordring i, at få timerne vikardækket af kompetente vikarer samt et presset budget.

Særligt nyuddannede lærere kan være udfordret i overgangen fra studie til job. 4 års studie har klædt dem på til at varetage de faglige udfordringer, men mødet med elever, kolleger og forældre er for mange den største udfordring – og desværre også den udfordring, som kan få dem til at miste modet.

Kolleger er gode mentorer i forhold til det faglige. Men på det personlige plan kan det være en rigtig god ide, at få en professionel og neutral coach tilknyttet. Her kan man åbne op for det, som er virkelig svært, uden at skulle bekymre sig om at miste sin professionelle status.

Til dig der er skoleleder

1

Kontakt os for en afklarende samtale. Samtalen kan foregå på telefon, via Zoom, eller vi kan komme ud at besøge jer. 

Personlig udvikling for undervisere

Der findes mange gode faglige efteruddannelsestilbud. Og i mange år har det været der, at man typisk har rettet blikket hen, når det handlede om efteruddannelse.

Men i en travl hverdag, hvor der også er brug for mennesket bag underviseren, er det vigtigt også at fokusere på underviseren personlige udvikling. Trivselsarbejdet kan virke overflødigt, men medarbejdernes mentale trivsel er fundamentet for en velfungerende skole. 

I Skolecoach tilbyder vi coaching til medarbejdere i  mistrivsel, en godkendt NLP coach uddannelse til medarbejdere, der ønsker at arbejde for øget trivsel blandt elever og kollegaer, samt mentorforløbet Det Første År for helt nyuddannede lærere.

Mentorforløbet "Det Første År" hjælper nyuddannede godt på vej

Overgangen fra studie til job er for mange nyuddannede skolelærere en overvældende oplevelse. De nyuddannede, vi har talt med, udtrykker en bekymring over at skulle til at stå alene. De får ofte god støtte til det faglige. Men den usikkerhed mange nye står med, tales der mindre om. Og det kan være svært for de lidt mere erfarne kollegaer også at skulle håndtere den del.

I Skolecoach har vi specialiseret os i at tage hånd om læreres personlige udvikling og trivsel.

Scroll to Top