laerer1

Nu skal der fokus på lærernes trivsel

Mens der er blevet fokuseret meget på overbelastning af sundhedspersonale under corona pandemien, har en anden faggruppe også stået i corona skudlinjen: Lærerne!

Landets mange lærere har dog ikke fået samme opmærksomhed, som deres kollegaer i sundhedsvæsenet. Men nu er tiden inde til at fokusere på lærerne og deres trivsel, da lærertrivsel er direkte forbundet med elevernes trivsel og indlæring.


Lærerne har tilbragt 2 år i corona frontlinjen
Lærere over hele landet har i den grad haft hænderne fulde de seneste 2 år – og gjort en kæmpe indsats for at fastholde en nogenlunde normalt fungerende hverdag hos eleverne i skoler over hele landet, på trods gentagne skift mellem almindelig undervisning og online undervisning via nettet.

Mantraet har været konstant omstillingsparathed: Og der har ikke været noget valg, da corona virkeligheden har dikteret den ene nedlukning efter den anden – efterfulgt af håbefulde genåbninger, inden nye corona varianter har medført nye nedlukninger.

Lærerne har i den grad fået testet deres faglighed og pædagogiske evner. Og det er ikke mærkeligt, at lærerne føler sig udmattede efter to år ombord på corona karrusellen.

Mange lærere er udfordret på deres arbejdstrivsel
2 år med omstillingsparathed og ekstrem fleksibilitet har sat sig dybe spor i lærernes arbejdstrivsel. Der er derfor en betydelig risiko for, at nogle lærere og undervisere vil vende faget ryggen og kigge sig om efter andre karrieremuligheder her ovenpå corona pandemien – når de lige får mærket rigtigt efter i kølvandet på 2 år med corona nedlukninger.

Den risiko bør ledelsen på skolerne tage alvorligt – og imødekomme. For selvom lærerne måske ikke siger det højt, er mange lærere
alvorligt udfordret på deres arbejdstrivsel her efter corona pandemien.

Der er med andre ord en betydelig risiko for, at nogle lærere vælger at forlade deres fag som undervisere, hvilket bl.a. bekræftes af en undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Det scenarie er derfor noget, som enhver ansvarlig skoleledelse bør være opmærksom på.


Coachingforløb af lærere, der er udfordret på deres trivsel
Bente Brandstrup er indehaver og grundlægger af rådgivningsvirksomheden Skolecoach.dk Her efter corona pandemien har Bente Brandstrup valgt at rette fokus mod lærernes arbejdstrivsel, som hun mener er blevet helt overset. Hun siger:

”Vi har traditionelt været meget fokuseret på børn og unges trivsel og mistrivsel. Men under corona pandemien er arbejdstrivslen blandt lærerne blevet voldsomt udfordret, men alligevel er det stadig et næsten usynligt problem”, fortæller Bente Brandstrup.

Bente fortsætter: ”Hvis ikke skolerne og de enkelte skoleledere er opmærksomme på lærernes manglende trivsel, risikerer de at miste
nogle af deres vigtigste ressourcer. Og uden erfarne lærere med en høj arbejdstrivsel, vil der ikke være nogen til at løfte opgaven med børn og unges trivsel.”

Skolecoach har i 2022 valgt at rette blikket mod lærernes trivsel. Som en del af den indsats tilbyder Skolecoach individuelle
coachingforløb, der hjælper lærere med at genfinde arbejdsglæden.

Coachingforløbene fokuserer på, at medarbejderen på bedst mulig måde får genfundet arbejdsglæden – og samtidig får redskaber og troen på, at vedkommende er i stand til at løfte sine opgaver.

”Lærernes trivsel og arbejdsglæde er en forudsætning for en velfungerende skole, som både er velanset og søgt blandt forældregruppen. Og så har skolens omdømme naturligvis betydning for skolens muligheder for at rekruttere kvalificeret personale”. Derfor er lærertrivsel helt afgørende,” slutter Bente Brandstrup.


Faktaboks om Skolecoach.dk:

Skolecoach bygger på over 20 års erfaring fra undervisnings sektoren. 

Skolecoach er grundlagt af Bente Brandstrup i 2020, der har en baggrund som lærer og uddannelsesvejleder samt en mangeårig erfaring med afholdelse af coachingsamtaler med børn og unge, bl.a. gennem UngePotentiale, et landsdækkende netværk af coaches med speciale i at arbejde og rådgive teenagepiger i mistrivsel.

Skolecoach er i dag en landsdækkende organisation med coaches over hele landet, der tilbyder kurser og efteruddannelse i individuel personlig udvikling målrettet både nyuddannede lærere samt mere erfarne og etablerede lærere og undervisere.

Skolecoach har base i Nyborg på Fyn. Det er her, at alle vores fysiske coachuddannelser afholdes. Vi tilbyder også individuelle coachingforløb i Nyborg eller hos vores samarbejdspartnere rundt om i landet.

Af Henrik Lange, freelancejournalist


Læs mere om NLP Unge Practitioner uddannelsen som starter 4. september 2023
Få flere detaljer om Mentorforløbet Det Første År målrettet nyuddannede lærere
Læs mere om muligheden for Individuel Coaching målrettet lærere i mistrivsel

Skriv en kommentar

Scroll to Top