laerer1

Nu skal der fokus på lærernes trivsel

Mens der er blevet fokuseret meget på overbelastning af sundhedspersonale under corona pandemien, har en anden faggruppe også stået i corona skudlinjen: Lærerne!

Landets mange lærere har dog ikke fået samme opmærksomhed, som deres kollegaer i sundhedsvæsenet. Men nu er tiden inde til at fokusere på lærerne og deres trivsel, da lærertrivsel er direkte forbundet med elevernes trivsel og indlæring.


Lærerne har tilbragt 2 år i corona frontlinjen
Lærere over hele landet har i den grad haft hænderne fulde de seneste 2 år – og gjort en kæmpe indsats for at fastholde en nogenlunde normalt fungerende hverdag hos eleverne i skoler over hele landet, på trods gentagne skift mellem almindelig undervisning og online undervisning via nettet.

Mantraet har været konstant omstillingsparathed: Og der har ikke været noget valg, da corona virkeligheden har dikteret den ene nedlukning efter den anden – efterfulgt af håbefulde genåbninger, inden nye corona varianter har medført nye nedlukninger.

Lærerne har i den grad fået testet deres faglighed og pædagogiske evner. Og det er ikke mærkeligt, at lærerne føler sig udmattede efter to år ombord på corona karrusellen.

Mange lærere er udfordret på deres arbejdstrivsel
2 år med omstillingsparathed og ekstrem fleksibilitet har sat sig dybe spor i lærernes arbejdstrivsel. Der er derfor en betydelig risiko for, at nogle lærere og undervisere vil vende faget ryggen og kigge sig om efter andre karrieremuligheder her ovenpå corona pandemien – når de lige får mærket rigtigt efter i kølvandet på 2 år med corona nedlukninger.

Den risiko bør ledelsen på skolerne tage alvorligt – og imødekomme. For selvom lærerne måske ikke siger det højt, er mange lærere
alvorligt udfordret på deres arbejdstrivsel her efter corona pandemien.

Der er med andre ord en betydelig risiko for, at nogle lærere vælger at forlade deres fag som undervisere, hvilket bl.a. bekræftes af en undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Det scenarie er derfor noget, som enhver ansvarlig skoleledelse bør være opmærksom på.


Coachingforløb af lærere, der er udfordret på deres trivsel
Bente Brandstrup er indehaver og grundlægger af rådgivningsvirksomheden Skolecoach.dk Her efter corona pandemien har Bente Brandstrup valgt at rette fokus mod lærernes arbejdstrivsel, som hun mener er blevet helt overset. Hun siger:

”Vi har traditionelt været meget fokuseret på børn og unges trivsel og mistrivsel. Men under corona pandemien er arbejdstrivslen blandt lærerne blevet voldsomt udfordret, men alligevel er det stadig et næsten usynligt problem”, fortæller Bente Brandstrup.

Bente fortsætter: ”Hvis ikke skolerne og de enkelte skoleledere er opmærksomme på lærernes manglende trivsel, risikerer de at miste
nogle af deres vigtigste ressourcer. Og uden erfarne lærere med en høj arbejdstrivsel, vil der ikke være nogen til at løfte opgaven med børn og unges trivsel.”

Skolecoach har i 2022 valgt at rette blikket mod lærernes trivsel. Som en del af den indsats tilbyder Skolecoach individuelle
coachingforløb, der hjælper lærere med at genfinde arbejdsglæden.

Coachingforløbene fokuserer på, at medarbejderen på bedst mulig måde får genfundet arbejdsglæden – og samtidig får redskaber og troen på, at vedkommende er i stand til at løfte sine opgaver.

”Lærernes trivsel og arbejdsglæde er en forudsætning for en velfungerende skole, som både er velanset og søgt blandt forældregruppen. Og så har skolens omdømme naturligvis betydning for skolens muligheder for at rekruttere kvalificeret personale”. Derfor er lærertrivsel helt afgørende,” slutter Bente Brandstrup.


Faktaboks om Bente Brandstrup:

Bente Brandstrup er grundlægger af Skolecoach.dk, hvor hun bl.a. underviser lærere og andre undervisere med at rådgive og hjælpe unge, der har problemer med mistrivsel.

Tilbage i 2017 etablerede Bente Brandstrup virksomheden Pigepotentiale, som i dag består af et netværk på 15 coaches over hele landet, som hjælper og rådgiver unge pige med mistrivsel og selvværdsproblemer.

Bente Brandstrup er oprindeligt uddannet lærer, uddannelsesvejleder og har desuden en lang række af coach uddannelser og certificeringer, og har over 20 års erfaring i samtaler med unge.

Af Henrik Lange, freelancejournalist


Læs mere om NLP Unge Practitioner uddannelsen som starter den 1. september 2022

Skriv en kommentar

Scroll til toppen