Ungecoaching Skolecoach

Har I en plan for genåbning af skolen?

Landets nedlukning har vist sig at have påvirket mange børn og unges trivsel negativt. Dette betyder, at diverse uddannelsesinstitutioner nu står overfor lidt af en udfordring, når vi forhåbentlig snart står overfor en genåbning af skolerne.


Genåbning af skolen med omtanke

Gennem det sidste års tid har medierne haft stort fokus på, hvordan vores samfund og især hvordan børn og unge påvirkes af pandemiens nedlukning. Gennem de seneste måneder har det kun været eleverne i indskolingen, der har modtaget undervisning på skolen. Alle de øvrige elever modtager fortsat fjernundervisning hjemme.

Vi er nu så småt igang med en genåbning af skolen og det er dejligt. I den forbindelse er der flere, som har gjort opmærksom på, at man ikke bare gå tilbage til der, hvor man slap inden nedlukningen.

Eleverne skal i en vis forstand lære hinanden at kende igen efter at have været adskilte. Og skolens personale skal samtidig håndtere, at nogle af deres elever er blevet påvirket så negativt under nedlukningen, at der er behov for flere trivselssamtaler. Faktisk kan der være et endnu større behov for, at der sættes fokus på at komme tilbage til trivsel, som noget centralt ved genåbningen.


Langt de fleste skoler har en plan for genåbning

I Skolecoach.dk lavede jeg i februar 2021 en undersøgelse om, hvorvidt skoler og andre institutioner havde en plan for genåbningen af skolen. Og ja: Langt de fleste skoler har en plan om, at have fokus på trivsel under genåbningen, så de på bedst tænkelig måde kan komme tilbage til en god og lærerig hverdag. 

Det er jo glædeligt, og med den rette indstilling og de rette redskaber, skal det nok lykkedes.


Genetablering af det sociale fællesskab er væsentligt, når der sker en genåbning af skolen.

Ligesom at eleverne i de lavere klassetrin igen skal lære hinanden at kende igen og ikke mindst vænne sig til at være tilbage i klasselokalet, så kan man forestille sig, at det samme nok gør sig gældende for elever i udskolingen og på diverse ungdomsuddannelser.

Uanset klassetrin, uddannelsesniveau eller alder, skal eleverne før eller siden tilbage på skolebænken, og for at det skal lykkedes er det vigtigt, at man har fokus på elevernes trivsel, da trivsel er en forudsætning for læring. Og ligesom det for nogle elever har været en stor udfordring med hjemmeundervisning, er der andre elever, der har stortrives med hjemmeundervisningen. 

Nogle elever har haft social kontakt med jævnaldrende, men for andre har det været en rigtig svær og ensom periode. Fælles for alle elever er det, at de har fået vendt fuldstændig op og ned på deres almindelige hverdag. Derfor er det vigtigt, at der er lagt en plan for, hvordan eleverne finder tilbage til fællesskabet i klassen.


Hjælp til bedre trivsel med Trivselsmodellen

I Skolecoach.dk arbejder jeg efter en trivselsmodel, som er et rigtig godt redskab til at genskabe trivsel – også i en klassesammenhæng. På Skolecoach.dk er Trivselsmodellen præsenteret, og jeg sender gerne modellen med tilhørende forklaringer og redskaber, som du og dine kollegaer kan tage i brug i jeres arbejde med at komme tilbage til trivsel.

Få adgang til Trivselsmodellen gratis ved at klikke på dette link >>

Afslutningsvis har jeg i Skolecoach.dk stor respekt for det store arbejde, som I hver især gør som medarbejdere inden for den pædagogiske verden. Jeg ved godt, at det også har været en stor omvæltning for jer i såvel jeres arbejdsliv som i jeres privatliv. Og jeg håber, at der med en genåbning af skolen også kommer lidt mere ro på jeres hverdag.


Faktaboks om Skolecoach.dk:

Skolecoach bygger på over 20 års erfaring fra undervisnings sektoren. 

Skolecoach er grundlagt af Bente Brandstrup i 2020, der har en baggrund som lærer og uddannelsesvejleder samt en mangeårig erfaring med afholdelse af coachingsamtaler med børn og unge, bl.a. gennem UngePotentiale, et landsdækkende netværk af coaches med speciale i at arbejde og rådgive teenagepiger i mistrivsel.

Skolecoach er i dag en landsdækkende organisation med coaches over hele landet, der tilbyder kurser og efteruddannelse i individuel personlig udvikling målrettet både nyuddannede lærere samt mere erfarne og etablerede lærere og undervisere.

Skolecoach har base i Nyborg på Fyn. Det er her, at alle vores fysiske coachuddannelser afholdes. Vi tilbyder også individuelle coachingforløb i Nyborg eller hos vores samarbejdspartnere rundt om i landet.

Af Bente Brandstrup, Skolecoach.dk


Læs mere om NLP Unge Practitioner uddannelsen som starter 4. september 2023
Få flere detaljer om Mentorforløbet Det Første År målrettet nyuddannede lærere
Læs mere om muligheden for Individuel Coaching målrettet lærere i mistrivsel

Scroll to Top