Uddannelse Til Ungecoach Skolecoach

Alle landets undervisere har fået nyt job

Da Danmark lukkede ned og undervisningen blev online, fik samtlige af landets lærere et nyt job. Et job de ikke havde søgt og måske heller ikke ønsket. På ganske kort tid skulle al undervisning omlægges til online. Det betød også, at den årsplan der var lagt, ikke kunne gennemføres som planlagt. Der skulle nytænkes, og samtidig skulle man lære at undervise online. Der var ingen, der blev spurgt, om man havde lyst – det blev et vilkår!


Et skulderklap i en kaotisk tid

I Skolecoach.dk har vi stor respekt for det kæmpe store arbejde, alle landets undervisere har lagt i, at få det her til at fungere. Det er vanvittig godt gået, og alle landets lærere fortjener stor ros og anerkendelse for at påtage sig den her vigtige opgave. En opgave som har haft afgørende betydning for alle landets skolebørn.

Det kan ske, at der sidder en enkelt eller to, som ikke har magtet opgaven. Men under de betingelser de har haft, så bærer vi over med dem.


Nedlukningen har OGSÅ haft konsekvenser for lærere og pædagoger

Det er ikke kun børn og unge, der er blevet udfordret på deres trivsel af konsekvenserne af covid19 pandemiens nedlukning samt begrænsninger.

Der er ingen tvivl om, at nedlukningen har medført mange udfordringer for mange mennesker. Mediemæssigt har der inden for skoleverdenen især været fokus på, hvordan børn og unge påvirkes af pandemiens begrænsninger. Og det er der også god grund til. Undersøgelser viser, at mens nogle unge har trivedes fint med fjernundervisning, har det ikke fungeret for andre. Fælles for langt de fleste er dog, at de har oplevet en massiv mangel på socialt liv og fællesskab med vennerne.

Vi har været så optaget af de unges trivsel, at vi stort set har overset det kæmpe store arbejde, som alle de mange medarbejdere inden for den pædagogiske verden har leveret.

Godt gået!

Uddannelsesinstitutioner oplever i denne tid umådeligt mange udfordringer. Hvilke institutioner må holde åbent, hvem skal der holdes åbent for, hvor mange må der være på arbejde, hvordan gør den enkelte skole i forhold til undervisning under nedlukning, er fjernundervisning optimalt for elever og ikke mindst underviser. 

Der har været og er fortsat mange ting, som der skal tages stilling til – og alt dette lægger et stort pres på de medarbejdere, der skal varetage opgaven. Og alligevel hører vi om spændende, varierende og kreative undervisningsforløb. Det er dælme godt gået!

Som medarbejder inden for den pædagogiske verden er en del af arbejdet, at tage hånd om børn og unge og sikre deres trivsel. Dette er altså en opgave, der skal lægges oveni de almene arbejdsopgaver såsom undervisning. 

Derfor er det ekstra vigtigt at gøre opmærksom på, at f.eks. lærernes trivsel også er vigtig. Når pædagogiske medarbejdere er glade og trives, er det nemmere for dem at give den nødvendige støtte, hjælp og vejledning, som der er brug for i forhold til de unge, der oplever mistrivsel.


Vi skal også have fokus på medarbejdernes trivsel

Ordsproget ”hvis ikke du kan være der for dig selv, kan du heller ikke være der for andre” er i denne sammenhæng yderst relevant. Dette gør sig selvfølgelig gældende i alle livets sammenhænge, og uanset hvilket område man arbejder inden for. Men for personer, der arbejder med børn og unge, er deres mentale trivsel ekstra vigtig, da den har afgørende betydning for deres relationer med de unge, og dermed også stor betydning for de unges trivsel.

Medarbejderne inden for den pædagogiske verden har under hele nedlukningen arbejdet under et stort pres, og det arbejde skal vi huske at anerkende. Den indsats de gør for at opretholde et godt læringsmiljø for børn og unge i alle aldre, har været helt fantastisk. Det er ikke en dans på roser, at skulle holde styr på 20-25 unge(r) virtuelt. Det er væsentligt nemmere i et klasselokale. Og det er ikke nemt at spotte de unge, der har brug for ekstra opmærksomhed, over en skærm med små billeder.

I Skolecoach.dk tager vi hatten af for alle jer, der hver dag gør en indsats for at sikre god undervisning, læring og ikke mindst trivsel blandt de unge, I møder i jeres arbejde. Vi ved godt, at I også har været udfordret, og I har gjort det helt fantastisk flot!

Af Bente Brandstrup, Skolecoach.dk


Faktaboks om Skolecoach.dk:

Skolecoach bygger på over 20 års erfaring fra undervisnings sektoren. 

Skolecoach er grundlagt af Bente Brandstrup i 2020, der har en baggrund som lærer og uddannelsesvejleder samt en mangeårig erfaring med afholdelse af coachingsamtaler med børn og unge, bl.a. gennem UngePotentiale, et landsdækkende netværk af coaches med speciale i at arbejde og rådgive teenagepiger i mistrivsel.

Skolecoach er i dag en landsdækkende organisation med coaches over hele landet, der tilbyder kurser og efteruddannelse i individuel personlig udvikling målrettet både nyuddannede lærere samt mere erfarne og etablerede lærere og undervisere.

Skolecoach har base i Nyborg på Fyn. Det er her, at alle vores fysiske coachuddannelser afholdes. Vi tilbyder også individuelle coachingforløb i Nyborg eller hos vores samarbejdspartnere rundt om i landet.


Læs mere om NLP Unge Practitioner uddannelsen som starter 4. september 2023
Få flere detaljer om Mentorforløbet Det Første År målrettet nyuddannede lærere
Læs mere om muligheden for Individuel Coaching målrettet lærere i mistrivsel

Scroll to Top