laerer1

4 ud af 10 lærere arbejder nu uden for folkeskolen

4 ud af 10 uddannede lærere har forladt folkeskolen for at arbejde andre steder, viser en helt ny undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, som har lavet analysen for Danmarks Lærerforening.


I 2020 var der 71.200 uddannede lærere på arbejdsmarkedet, og heraf var de 28.400 ansat andre steder end i folkeskolen. Hvilket svarer til 4 ud af 10 uddannede lærere. Tilbage i 2012 var der 5.500 flere uddannede lærere ansat i folkeskolen end der var i 2020.

Analysen viser, at folkeskolen generelt har udfordringer med at holde på de uddannede lærere, der i mange tilfælde efter nogle få år i folkeskolen vælger at søge videre til andre jobs uden for folkeskolen.


Friskoler og privatskoler tiltrækker lærerne

Dykker man dybere ned i undersøgelsen, kan man læse, at en del af de lærere, der forlader folkeskolen, fortsætter deres karriere i de private grundskoler som fx landets friskoler. De private skoler har således har tiltrukket 1.500 flere læreruddannede siden 2012.

Undersøgelsen sætter præcise tal på en tendens, vi i Skolecoach har været klar over længe: At mange uddannede lærere desværre mistrives i folkeskolen.


Mange forklaringer på mistrivsel i folkeskolen

Til gengæld giver undersøgelsen ikke noget svar på, hvorfor lærerne mistrives i folkeskolen, og forklaringerne kan være mange. Men nogle af de årsager, vi ofte hører om her i Skolecoach, er udfordringer med at ”slå til i hverdagen”, både overfor elever og ikke mindst forældre med meget høje forventninger til lærerne. 

En anden udfordring kan være mangel på støtte eller opbakning fra kollegaer, og så er flere folkeskoler efter sammenlægninger og effektiviseringer blevet så store enheder, at nærheden til elever og kollegaer er trådt i baggrunden. Hvilket også forklarer, hvorfor mange lærere fra folkeskolen vælger at søge over i de private skoler, der med få undtagelser typisk består af mindre enheder.


Nyuddannede lærere skal have hjælp til at lykkes

De gode intentioner fejler ellers ikke noget, når de nyuddannede lærere ankommer fra seminariet og er klar til indgå i en faglig sammenhæng på landets folkeskoler. Faktisk viser analysen, at de nyuddannede lærere i dag tilvælger folkeskolen i deres første lærerjob i højere grad end tidligere.

Men når virkeligheden i folkeskolen rammer de nye lærere, kaster mange af dem altså håndklædet i ringen efter nogle få år, og søger efter nye faglige udfordringer uden for folkeskolen.

Der er altså i den grad brug for, at de nyuddannede lærere i langt højere grad får hjælp til at lykkes med deres nye liv som lærere i folkeskolen fremadrettet.

Er du udfordret i jobbet som lærer, så kan læse mere om coaching og eventuelt booke en afklarende samtale med coach Bente Brandstrup. Læs mere om mulighederne for individuel coaching


Faktaboks om Skolecoach.dk:

Skolecoach bygger på over 20 års erfaring fra undervisnings sektoren. 

Skolecoach er grundlagt af Bente Brandstrup i 2020, der har en baggrund som lærer og uddannelsesvejleder samt en mangeårig erfaring med afholdelse af coachingsamtaler med børn og unge, bl.a. gennem UngePotentiale, et landsdækkende netværk af coaches med speciale i at arbejde og rådgive teenagepiger i mistrivsel.

Skolecoach er i dag en landsdækkende organisation med coaches over hele landet, der tilbyder kurser og efteruddannelse i individuel personlig udvikling målrettet både nyuddannede lærere samt mere erfarne og etablerede lærere og undervisere.

Skolecoach har base i Nyborg på Fyn. Det er her, at alle vores fysiske coachuddannelser afholdes. Vi tilbyder også individuelle coachingforløb i Nyborg eller hos vores samarbejdspartnere rundt om i landet.


Læs mere om NLP Unge Practitioner uddannelsen som starter 4. september 2023
Få flere detaljer om Mentorforløbet Det Første År målrettet nyuddannede lærere
Læs mere om muligheden for Individuel Coaching målrettet lærere i mistrivsel

Skriv en kommentar

Scroll to Top